Stein, kinderexpertisecentrum Dieterenstraat
opdrachtgever:
stichting Daelzicht

kinderexpertisecentrum 't Steyntje 2500 m2 bvo


programma:
therapieruimten
facilitaire ruimten
personeelsruimte

groepsruimten
- ontwikkelingsgericht
- meervoudig gehandicapt
- autistisch
- school perspectief
- observatie