Maastricht, Lidwinapaviljoen, Zusters AKJ
Eind 2012 zijn de Zusters van het arme Kind Jezus,
vestiging Nederland, verhuisd van Simpelveld naar
het Lidwinapaviljoen in Maastricht.
Het paviljoen, in 1938 door Alphons Boosten ontworpen
als sanatorium, is gelegen op het terrein van de
Beyart aan de Brusselsestraat.

Het gebouw is aangepast voor reguliere bewoning.
Bureau Humble/Martens nam de restauratie voor haar
rekening. Ons bureau begeleidde de zusters tijdens
de verhuizing en inrichting en verzorgde het vernieuwde
interieur van de kapel.

Het project is inmiddels succesvol afgerond.
VDHDW, H.Kaldenbach