Etten-Leur, buitenschoolse opvang Poppelaan
In opdracht van Surplus Zorg is in een
bestaande kloostervleugel aan de Poppelaan
te Etten-Leur een tijdelijke voorziening
gerealiseerd t.b.v. de buitenschoolse opvang.

De vleugel bestond uit een grote ruimte waar
d.m.v. houten units besloten plekken met
verschillende functies zijn aangebracht.
De units zijn zo ontworpen dat ze verplaatsbaar
en herbruikbaar zijn.

Programma:
- 4 groepen bso 4-12 jaar