Kerkrade, bmv de Veldhof - de Schatkist
Naar aanleiding van de huidige normatieve
leegstand van de katholieke basisschool
de Veldhof en de openbare basisschool
de Schatkist in Eygelshoven, gemeente
Kerkrade, is op verzoek van onderwijsstichting
Movare te Kerkrade door ons bureau een studie
verricht naar de mogelijke toekomstige
huisvesting van beide scholen.
Een doorkijk naar de toekomst is onderzocht:
beide locaties handhaven of beide scholen in
1 bestaande accommodatie onderbrengen.

Er wordt ingezet op scenario 2:
Locatie Veldhof wordt geschikt gemaakt voor de
huisvesting van 6 lokalen openbaar onderwijs,
9 lokalen bijzonder onderwijs, een ruimte voor
buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

De ontwikkeling kent een gefaseerde uitvoering
waarvoor een plan van aanpak opgesteld.
De eerste fase, de renovatie van de buitenschil
van de Veldhof, om te voldoen aan toekomstige
energetische normen.
In tweede fase zal de locatie geschikt gemaakt
worden voor huisvesting van beide scholen.

Samen op weg naar 1 onderwijsgebouw in
Eygelshoven.