Heerlen, koppeling basisschool de Schacht - de Piramide
In opdracht van de onderwijsstichting
Movare en de gemeente Heerlen, zijn de
basisscholen'de Schacht' en 'de Piramide'
verbouwd.

De gebouwelijke aanpassing is een gevolg
van de inhoudelijke samenwerking van de
beide scholen.

Op de begane grond is centraal een
multifunctionele ruimte gerealiseerd die
naast het onderwijs ook voor andere
doeleinden zoals buurtwerk en
buitenschoolse opvang gebruikt kan worden.
Op de verdieping zijn beide scholen met
elkaar verbonden middels een loopbrug en
zijn extra verwerkingsruimten gerealiseerd.

De brug is uitgevoerd in een staalkonstruktie
bekleed met een volkernplaat en wrc delen die
naast zonwering ook het horizontalisme van
de brug versterken.