Etten-Leur, kindercentrum Hooghuis
In de uitbreidingswijk Hooghuis
te Etten-Leur is het kindercentrum
'de Vleer' gerealiseerd.

De nieuwbouw, in opdracht van
Surplus Zorg te Zevenbergen, is
gerealiseerd in samenwerking met de
bredeschool 'de Vleer'.

Het kindercentrum bestaande uit
4 groepen 0-4jaar, 1 peuterspeelzaal
en 1 BSO groep ligt in een parkachtige
omgeving. De architectuur van het
kindercentrum heeft daarom een
paviljoenachtige uitstraling,
een open karakter, transparant
en licht. Het gebouw is verschaald
naar de wereld van de kinderen en in
haar functie duidelijk herkenbaar.