Heerlen, brede school Mariarade
In opdracht van de Onderwijsstichting
Movare en de gemeente Heerlen is eind
december 2013 de brede school "Mariarade"
opgeleverd. Deze school uit 1965 heeft
een grondige renovatie ondergaan.

In het kader van 'de Frisse scholen' is
ook de kwaliteit van het binnenmilieu aan-
gepakt. De luchtkwaliteit, het thermisch,
het visueel en akoestisch comfort zijn
middels bouwkundige interventies en
klimaat-installaties geoptimaliseerd.

Ook op onderwijskundig gebied is de
school aangepast aan het hedendaags
en toekomstig onderwijs. Een nieuwe
glazen gang aan het binnenplein zorgt
voor een koppeling van de lokalen en
een interne ontsluiting. De gang biedt
nu de mogelijkheid om verwerkings-
ruimtes te maken. De lokalen hebben elk
een eigen ingang waardoor een merkbare
rust ontstaat. Een heldere en trans-
parante school met doorzichten die een
optimaal contact tussen leerlingen en
onderwijzend personeel mogelijk maakt.