VDHDW bij laatste 4 architectenselectie brede school Heerlen

Op uitnodiging van de gemeente Heerlen is een
ontwerpvisie opgesteld voor de nieuwbouw
van een brede school in de wijk MSP te Heerlen.

VDHDW behoorde bij de architectenselectie bij
de laatse vier bureaus.

Het ontwerp is eenduidig in architectuur en
constructie. De uitgesproken stedenbouwkundige
intentie leidt tot een gebouw met een alzijdige
architectonische kwaliteit.
De relatief vrije buitenvorm is gebaseerd op een
strak orthogonaal maatstelsel.Het programma is
geordend rond een ruimtelijk driedimensionaal
centraal middengebied, waar vele zichtrelaties
uitnodigen tot verbinding en uitwisseling.

Van buiten het grote stedenbouwkundig gewenste
gebaar, een ontworpen overgang naar het interieur
en binnen veel ruimtelijkheid met een maat en
schaal passend bij de beleving van het kind.