Heerlen, Steve Bikostraat - studie
Verkennende studie naar de nieuwbouw van een
vrijstaande villa.

De hoeksituatie wordt in hoogte gemarkeerd terwijl
de richting van de straten in de bouwvolumes wordt

overgenomen.
Er ontstaat een maximale binnen-buiten relatie
door de overgang van interieur naar tuin als een
vingerlas vorm te geven.